Vol285Angela小热巴透明肚兜旅拍19P小热巴爱蜜社

Vol285Angela小热巴透明肚兜旅拍19P小热巴爱蜜社

疹已没落当安静,若加烦渴热末清,竹叶石膏汤参麦,石膏知母竹甘从。【方歌】唇疽生于上下唇,寒热交争毒气深,紫硬时觉木痛甚,【注】此证生于唇,无论上下、左右,由脾、胃积热所致。

小儿用一丸,大人三丸,重者五丸。初宜服神授卫生汤,里实者服双解贵金丸,外用离宫锭涂之即消。

 其证届期溃破,出稠脓,肿消者顺;月余不溃,既溃,出清水,肿硬不退者逆。如溃后,俱用猪蹄汤烫洗。

盖热能动胎,胎落则气血因之而伤,又安望其起胀灌装结痂耶,故遇孕妇出痘,始终以安胎为上,用如圣散随证加减治之,不可轻用犯胎之药,致有触动。 治之者于未溃时,乘脓未成,风郁于表者,法宜疏散,用射干麻黄汤以汗之。

入罐内泥固济,封口打三炷香,不可太过不及。饮食过度内伤胃,停滞腹胀便不通,潮热烦渴形气壮,平胃承气施治灵。

法用新桑树根,劈成条,或桑木枝,长九寸,劈如指粗,一头燃着吹灭,用火向患处烘片时,火尽再换。临用以纸七层,平放患处,将针点着一头,对患向纸捺实,待不痛方起针。

Leave a Reply