No5285女神周于希Sally心愿旅拍私房情趣捆绑露淡粉蕾丝内衣诱惑写真86P周于希秀人网

No5285女神周于希Sally心愿旅拍私房情趣捆绑露淡粉蕾丝内衣诱惑写真86P周于希秀人网

透肠疔生肛门旁,在六七朝肿硬如锥,挑之,银花、防风煎汤令洗之,次用轻粉、珍珠、冰片、白蔹末涂之,内服黄连解毒汤。[6]又与足少阳会于季胁软骨端下八寸三分,居□穴也。

<3>搽固齿散,口漱荜拨散,以去牙根肿痛。 [2]两□之间,广六寸半。

投药应效者,后服二黄散,十中可保三四。二十八难曰:带脉者,起于季胁,回身一周。

内、【方歌】风疳证如风癣形,破流黄水痒微疼,由于风湿客谷道,【注】此证由风湿客于谷道而成。<目录>外科卷下\刺灸心法要诀肺起中府止少商,大肠商阳止迎香,胃起承泣终厉兑,脾起隐白大包乡。

[12]从风门行三椎下,去脊中各二寸,又以手搭背左取右,右取左,  当中指末是穴之处,正坐取之,肺俞穴也。此证系外证中之败证也,收功甚难。

梅疮初起,头不痛,筋骨不疼,小水通利,疮形碎小色鲜,头面稀少,口角无疮,胸背稠密,谷道清楚者为顺;若先发下疳,次生便毒、鱼口,便觉筋骨疼痛,而梅疮随发,色紫坚硬,手足多生,形如汤泼起疱者为险。燕窝疔生两腋下,面赤谵语更肿疼。

Leave a Reply