Vol489女神Egg-尤妮丝私房猩红吊裙秀丰腴身段惹火诱惑写真36P36P尤妮丝尤蜜荟

Vol489女神Egg-尤妮丝私房猩红吊裙秀丰腴身段惹火诱惑写真36P36P尤妮丝尤蜜荟

又要识得外邪从阳经入内,以致热伤血者,亦可谓阴虚,若此而论者,是谓之真阴虚。今培其土,土旺自能制水,又化其气,气行又分其水,水分而势孤,便为土所制矣。

裔宗曰:既不能下药,宜以汤药薰之。又曰:湿温与中暑同,但身凉不渴耳。

刘河间《宣明方》,治疫厉不宜热药解表,而用白虎汤、凉膈散,明其伏热在内。桂枝辛温,能化太阳之气;生姜辛散,能宣一切滞机。

盖痈疖流注疮疡之类,即《内经》肠澼之证也。 昨进藿香正气加减,未见效机。

 笔者治肾虚牙疼,常以此方治之取效。或六味地黄汤亦可。

更得干姜之辛温以暖土气,土气暖而湿立消。至于中寒、中暑、中气、中痰等证,犹类中之中,皆仿中风中字之义。

Leave a Reply