Vol613模特水水er长三角旅拍轻透白色镂空服饰秀丰满身材诱惑写真53P水水er美媛馆

Vol613模特水水er长三角旅拍轻透白色镂空服饰秀丰满身材诱惑写真53P水水er美媛馆

寒者温中以散寒,热者凉膈以逐热,水停者分利之,食积者消导之,痰逆者开豁之。人身之天为首,而一身之气自流行贯通,脉络相连,如耳目口鼻,为□之出入,皆在于首,而为气,必自下而上,故目如日月,而五藏皆属之,岂非自地而起乎。

 解后胃气空虚,当肤冷一昼夜,待气还、自温暖如常矣。若神已昏,此内匮矣,不可救药。

恶细辛,畏萆,杀雄黄毒。人身之水注于经络,贯乎百骸,泽于皮毛,皆脾气为之摄运,苟中宫之阳一败,非泛滥则停污矣。

 重就利之,夫有常患之人,不妨行走,气力未衰,欲将补益。若大满大实,坚硬燥屎,日数虽少,当下之。

今手足汗出,为热聚于胃,逼其津液而旁达于四肢者也。刺入四分,灸五壮。

刺入五分,灸三壮。 阴中伏阳者,期于夏。

Leave a Reply