Vol063黑色高叉连体衣黑丝兔女郎写真30P尹菲花漾

Vol063黑色高叉连体衣黑丝兔女郎写真30P尹菲花漾

已出危症,如出赠痘,多有生者。牛蒡子汤治风热上壅,咽喉肿痛,或生乳蛾。

因服攻毒之药,虚症蜂起。消肿定痛散治跌扑肿痛。

急以人参一两,细切和壮妇乳一钟,置粥釜中煮良久,取出绞乳汁,以绵作乳头样者,蘸乳频与儿吮之,一日吮尽,却服乳化地黄丸,母日服八珍汤加漏芦,不月而愈。 余曰∶此肝脾疳毒也。

 用炮附子去皮脐,研末,以唾津和为饼,置疮口上,将艾壮于饼上灸之,每日灸数壮,但令微热,勿至热痛,如饼炙干,用唾津再和灸之,以疮口活润为度。余用异功散加当归、黄三十余剂,又用托里散、隔蒜灸而愈。

但痛至面,此患处欲作脓耳,用托里散四剂,头目肿痛,其脉滑数,此脓已成,气虚而不能溃出也,又用托里散二剂,脓出肿消。一小儿左胁肿痛,赤色而硬,此禀胆经热毒所致也,子服活命饮,母服加味小柴胡汤而软,又子服三味解毒散,母服加味逍遥散而溃。

不信,致恶寒发热,或作渴唾痰,或头目眩晕,或手足发热,去后大小便牵痛,形体骨立,余谓此精血未满而亏损所致,用补中益气汤、加减八味丸,日以人参一小儿十五岁,腿痈将愈而作泻,余用补中益气汤,及六君子汤而愈。若腹痛泄泻,咳逆昏溃者,阳气虚寒之恶症也,用托里温中汤;次以六君子汤加附子、姜、桂。

Leave a Reply