Vol124女神王雨纯户外性感抚媚性感写真诱惑33P王雨纯花漾

Vol124女神王雨纯户外性感抚媚性感写真诱惑33P王雨纯花漾

故麻、葛、青龙发汗诸剂,咸用之也。<篇名>五十四、王节斋《本草集要》参论或有问于生生子曰∶观子视病用药,尝于各家所长中求之,亦未尝见于纯用参,何独于此辩辩不绝口耶?

若是「下」字,岂有上呕下利而用十枣汤峻剂攻之之理乎?治本病,略炒;兼血,以酒煮;痰,以姜汁;虚,以童便浸;实,以盐水煮;积,以醋浸水煮。

中风发热,标受邪也。下之后,复发汗,昼日烦躁不得眠,夜而安静,不呕不渴,无表证,脉沉微,身无大此承上条互详脉证,以出其治也。

汪琥曰:或问脉沉紧,焉知非寒实结胸?夫人之和气,冲然而甚微,泊乎其易危。

 兹见发热汗多,乃里热炽盛之极,蒸腾胃中津液,尽越于外,非亟夺其邪以救津液不可,故宜大承气汤急下也。黄帝问于岐伯曰∶何谓德、气、生、精、神、魂、魄、心、意、志、思、智、虑,请问其故?

又可见汗程应旄曰:有阳盛而见促脉,亦有阳虚而见促脉者,当辨之于有力无力,仍须辨之于沈明宗曰:误下扰乱阴阳之气则脉促,邪入胸膈几成结胸,但结满而未痛耳!故以桂枝汤单提胸膈之邪,使从表解。此言信矣,余故特为伯仁表之也。

Leave a Reply