㊙️秘密入口导航宅男

㊙️秘密入口导航宅男

予自历官台省,垂四十年,于里闬奇材异能之士,鲜所知者。又云:寒多不欲水,理中丸主之。

神而明之,存乎其人。征惧曰:奉诏之后,未知文武二吏。

张子和曰:燥于外则皮肤皴揭,燥于中则精血枯涸,燥于上则咽鼻焦干,燥于下则便溺结闭。有神昏如醉,阴枯发痉之虑,故仲景有急下存津之旨。

月樵谓又非前症可比,盖其人素本善疟,今又疟后,当是疟邪未尽,乘州都之虚,而陷入膀胱之府。有挟食而吞酸者,法宜消食。

无表,芍药汤、承气汤等。辨认疮法气有馀:所现红肿、高凸、痛甚、烦躁,人有神者,痈也。

又岐伯曰:西方生燥,燥生金,金生辛,辛生肺。或先汗而后下,或先下而后汗,或汗而再汗,或下而再下,或但汗不下,或但下不汗,或养阴化邪,或补泻兼施。

Leave a Reply