yrh系列所有作品封面

yrh系列所有作品封面

内血枯经闭者,四物加桃仁、红花。故保胎必滋肾水,而肝血断不可罔顾。

此方用人参、黄以补气,气旺则血可摄也。一方治大小便关格不利。

尝慨后世方书汗牛充栋,然或偏攻偏补,专于一家;主热主寒,坚执谬论,炫一己之才华,失古人之精奥,仲景而后,求其贯彻《灵》、《素》,能收十全之效者,不数数觏。又治先因血崩,久为白带,白滑之物下流不止。

用芍药之酸以平肝木,则肝不克脾。方见虚损门。

况人多不能节欲,安得保其不坠乎?十剂之后,加人参三钱,再服十剂,下月行经,适可而止矣。

今带脉之急者,由于腰脐之气不利也。 治大人小儿风冷,乘虚客于肠胃,米谷不化,泄泻注下,腹胁虚满,肠鸣痛白术白芍川芎人参当归肉桂茯苓每服四钱,粟米百余粒,水煎。

Leave a Reply